Zasady działania GPW

Choć często mówi się o tym, że wolny rynek funkcjonuje najlepiej, gdy staramy się w niego nie ingerować, wcale nie oznacza to, że nie ma potrzeby powstawania instytucji, które pozwalałyby na sprawniejszą wymianę pomiędzy kupującymi i sprzedającymi. Jednymi z najbardziej istotnych wydają się być w tym kontekście giełdy, wśród nich zaś na szczególne zainteresowanie zasługuje Giełda Papierów Wartościowych.

 

Za pierwszy dzień działalności warszawskiej GPW uważamy 16 kwietnia 1991 roku, choć wypada pamiętać o tym, że instytucja ta nie została wówczas powołana do życia, a jedynie reaktywowana po przerwie trwającej pięćdziesiąt lat. Wznowienie przez nią działalności stało się możliwe przede wszystkim dlatego, że w naszym kraju przestała obowiązywać gospodarka centralnie sterowana, ponieważ zaś zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej uległy dość wyraźnym zmianom, również giełda wymagała, aby na nowo zdefiniować jej funkcje i kompetencje.

W swoim nowoczesnym wydaniu warszawska Giełda Papierów Wartościowych stała się spółką akcyjną założoną przez Skarb Państwa, prawo nie ograniczało jednak liczby jej udziałowców. Mogły nimi być również domy maklerskie, banki, towarzystwa funduszy powierniczych, a nawet zakłady ubezpieczeniowe. Wszyscy udziałowcy giełdy (a także każdy, kto chce korzystać ze stwarzanych przez nią możliwości) muszą pamiętać, że najważniejszym aktem prawnym odpowiedzialnym za regulowanie działalności GPW i rynku papierów wartościowych w naszym kraju jest prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i to właśnie ta zasada jest kluczowa wówczas, gdy chcemy sformułować ogólne zasady funkcjonowania GPW w Warszawie.

 

Jedna z najważniejszych zasad definiujących sposób funkcjonowania GPW mówi o tym, że na giełdzie mogą być notowane wyłącznie te papiery wartościowe, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku publicznym. Sam proces jest nie tylko dość kosztowny, ale również skomplikowany, jego przyjęcie przyczynia się jednak do tego, że na giełdzie nie ma przypadkowych graczy, którzy mogliby ją destabilizować.
Obowiązujący w naszym kraju system giełdowy zazwyczaj definiowany jest jako rynek kierowany zleceniami.

Oznacza to, że kursy ustalane są na podstawie zleceń składanych przez inwestorów, co pozwala na kształtowanie się notowań w sposób umożliwiający najbardziej realną ocenę wartości obecnych na giełdzie firm.

Same papiery wartościowe istnieją zresztą w formie niematerialnej, w rzeczywistości gracze giełdowi bazują więc nie na akcjach, ale na zapisach w systemach komputerowych należących do GPW, domów maklerskich a także do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Choć prawo umożliwia uczestnictwo na GPW każdej osobie fizycznej, korzystanie z niego nie jest aż tak proste. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie należy do instytucji tak otwartych, jak choćby Forex, a transakcje zawierane na niej dokonywane są jedynie przez licencjonowanych maklerów będących pracownikami domów maklerskich. Osoby fizyczne mogą inwestować na giełdzie, muszą jednak decydować się na taki krok za ich pośrednictwem.

Śledzenie zmian dokonujących się na rynku nie jest prostym zadaniem, GPW ułatwia je jednak wyliczając wskaźniki nazywane popularnie indeksami. To właśnie one pozwalają na zorientowanie się w ogólnej sytuacji rynkowej i umożliwiają odpowiedź na pytanie o to, w jakiej kondycji znajdują się te spółki, które najbardziej nas interesują. Same kursy zazwyczaj kształtują się cyklicznie, a okresy hossy i bessy wykazują tendencję do przeplatania się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*