Wiadomości ze spółek na giełdzie

OFE SKARBIEC EMERYTURA informuje
LICZBA WEZWAŃ CZŁONKÓW OFE DO POPRAWIENIA LUB UZUPEŁNIENIA ZAWIADOMIEN O ZMIANIE OTWARTEGO FUNDUSZU Stan na dzien Liczba wezwan

PEPEES SA akcjonariusze 5 proc.
Zarzad przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby glosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w siedzibie Spólki w dniu ….

14:03 PIONEER OFE informuje
Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie szczególowych warunków, jakim powinien odpowiadac prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego.

13:43 Do MSP wpłynął 11 ofert na doradcę prywatyzacyjnego TPSA (krótka)
Warszawa (PAP) – Do Ministerstwa Skarbu Państwa 11 ofert na doradce prywatyzacyjnego przy III etapie prywatyzacji spóki – poinformowao w piątek PAP Dom prasowe resortu….

13:29 PONAR WADOWICE SA zmiana terminu raportu rocznego
Zarzd Spóki FEH “PONAR-Wadowice” S.A. podaje do publicznej wiadomoci informacj o zmianie daty przekazania raportu rocznego SA-R/2000. SA-R/2000 Nowa data przekazania raportu: 07.03. r….

13:22 PIONEER OFE informuje
Na podstawie rozporzdzenia Rady Ministrów z 14 kwietnia 1999 roku w sprawie szczegóowych warunków, jakim powinien odpowiada prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego…

13:21 OFE RODZINA informuje
Powiadomienie o liczbie wezwa czonków do poprawienia lub uzupenienia zawiadomie o zmianie otwartego funduszu za dzie 2 marca r. Nazwa OFE OFE RODZINA…

12:41 OFE EGO informuje
Data sporzdzenia informacji 02-03- Informacja o liczbie wszystkich wezwa czonków do poprawienia lub uzupenienia zawiadomie o zmianie OFE: Stan na dzie Liczba wezwa…

12:38 BANKOWY OFE informuje
Zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegóowych warunków, jakim powinien odpowiada prospekt informacyjny /…/ (Dz. U. Nr 32, poz….

12:35 OFE ALLIANZ POLSKA informuje
Raport dzienny PTE Allianz Polska SA. za dzie 2.03. r. Data wyceny: -02-28 Dzie przeliczenia: -03-01…

12:33 OFE POCZTYLION informuje
Dziaajc na podstawie § 15 ust. 1 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegóowych warunków, jakim powinien odpowiada prospekt informacyjny /…/…

11:44 Naftobudowa SA wniosek o asymilacj i wprowadzenie akcji serii A i
Naftobudowa SA w dniu 2 marca roku zoya do KDPW SA wniosek o asymilacj 550.000 akcji zwykych na okaziciela zarejestrowanych w KDPW SA pod kodem PLNFTBD00036 z 2.353.203 akcjami zwykymi na…

11:39 ARKA INVESCO OFE informuje
Informacje przekazywane do PAP na mocy rozp. Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1997 roku w sprawie szczegóowych warunków, jakim powinien odpowiada prospekt informacyjny (…) (Dz. U….

11:20 OFE EGO informuje
Data sporzdzenia informacji 02-03- Informacja o liczbie osób, za które s przekazywane skadki i cznej wysokoci skadek otrzymanych przez fundusz z ZUS-u: Stan na dzie Liczba osób Kwota…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*