Prawa poboru

Prawo poboru to jeden z najważniejszych terminów związanych z funkcjonowaniem giełdy papierów wartościowych. Znajduje on zastosowanie również w odniesieniu do warszawskiej GPW, warto więc przyjrzeć mu się bliżej.

Już na wstępie warto podkreślić, że do emisji z prawem poboru nie dochodzi zawsze. Zazwyczaj mamy z nią do czynienia wówczas, gdy spółka akcyjna potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego, wypada przy tym zauważyć, że w grę wchodzą zarówno te jej środki, które umożliwiają dalszy rozwój, jak i wsparcie pomagające firmie uporać się z kłopotami, które, w skrajnych przypadkach, mogą doprowadzić do jej zamknięcia. Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego wiąże się w takim wypadku z wprowadzeniem do obrotu giełdowego nowych akcji. Mogą je kupować osoby, które do tej pory nie były zainteresowane daną spółką, emisja z prawem poboru charakteryzuje się jednak tym, że inwestor już zaangażowany w rozwój przedsiębiorstwa jest traktowany w uprzywilejowany sposób. Zazwyczaj oznacza to możliwość zakupu nowych akcji po cenie emisyjnej, ta zaś charakteryzuje się tym, że jest niższa niż ma to miejsce w odniesieniu do kosztu starych akcji.

Emisja z prawem poboru pozwala na zwiększenie kapitału zakładowego, nie jest to jednak jedyny jej cel.

Firmy decydujące się na taki krok mają na uwadze również konieczność umożliwienia akcjonariuszom możliwość zachowania dotychczasowego procentowego udziału. Mali inwestorzy nie odczuwają zagrożenia z tego tytułu, na utrzymaniu status quo mimo wprowadzenia do obiegu nowych akcji zawsze zależy jednak inwestorom większościowym.

Samo prawo poboru (które przysługuje również drobnym inwestorom) może być wykorzystane na dwa sposoby. Każdy może je zrealizować, jeśli jednak nie jesteśmy zainteresowani wejściem w posiadanie kolejnych akcji (co wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi), możemy sprzedać je na giełdzie tak, jak sprzedalibyśmy same akcje. Co ważne, realizacja prawa poboru musi odbywać się z poszanowaniem obowiązujących ustaleń. Oznacza to, że dochodzi do niej jedynie wówczas, gdy zapiszemy się na akcje nowej emisji w wyznaczonym do tego celu terminie. Dokonanie zapisu jest zresztą tożsame z uzyskaniem nowych akcji, nie trzeba więc obawiać się o to, że wniosek zostanie odrzucony, a nasze starania zaowocują decyzją odmowną. Sprzedaż prawa poboru pozbawi inwestora szansy na nabycie akcji po cenie emisyjnej, osoba decydująca się na taki krok może jednak liczyć na korzyści finansowe równe wartości rynkowej, jaką osiągnęły sprzedane prawa. Naturalnie, każdy inwestor może także zignorować prawo poboru i nie podjąć żadnej akcji. Postawa taka nie jest zabroniona, niewiele osób decyduje się jednak na taki krok mając świadomość, że oznacza on stratę finansową.

Samo prawo poboru ma swoją wartość.

Nigdy nie jest ona taka sama, uzależniona jest bowiem od różnicy, z którą mamy do czynienia pomiędzy ceną rynkową starych akcji oraz ceną emisyjną nowych akcji. Wysokość wartości prawa poboru jest też uzależniona od liczby praw, które są konieczne do wejścia w posiadanie jednej z nowych akcji.

Mówiąc o prawach poboru warto pamiętać i o tym, że podjęcie jakiejkolwiek akcji przez inwestora jest możliwe dopiero w momencie, w którym wspomniane prawa zostaną mu przyznane. Prawa te muszą pojawić się na jego rachunku maklerskim, a ich zapisanie na nim następuje w dniu ustalenia prawa poboru. W tym samym momencie można przystąpić do dalszych działań związanych czy to z zakupem nowych akcji spółki po preferencyjnej cenie, czy to ze sprzedażą przysługujących praw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*